Rudeguide

1 CD lomme

8 mm fra overkant
7,5 mm fra venstre kant
ca. 7,5 mm fra højre kant
ca. 8 mm fra underkant

Ø 109

2 173 3/4

115 mm fra overkant
35 mm fra venstre kant
ca. 150 mm fra højre kant
ca. 15 mm fra underkant

90x40

3 M6 Giro 2

49 mm fra overkant
12 mm fra venstre kant
ca. 63 mm fra højre kant
ca. 32 mm fra underkant

29x80

4 C6 DS

38 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 52 mm fra højre kant
ca. 42 mm fra underkant

34x90

5 M65 DS

38 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 110 mm fra højre kant
ca. 38 mm fra underkant

34x90

6 M65 Advokat

50 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 90 mm fra højre kant
ca. 20 mm fra underkant

40x110

7 K65k

40 mm fra overkant
15 mm fra venstre kant
ca. 114 mm fra højre kant
ca. 40 mm fra underkant

34x100

8 M5 DS

38 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 110 mm fra højre kant
ca. 83 mm fra underkant

34x90

9 M5

20 mm fra overkant
150 mm fra venstre kant
ca. 36 mm fra højre kant
ca. 40 mm fra underkant

95x34

10 M5 H2

40 mm fra overkant
110 mm fra venstre kant
ca. 15 mm fra højre kant
ca. 85 mm fra underkant

30x95

11 C5+C5 pose+C5K

38 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 119 mm fra højre kant
ca. 90 mm fra underkant

34x90

12 C5

45 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 119 mm fra højre kant
ca. 83 mm fra underkant

34x90

13 C5 Advokat

50 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 99 mm fra højre kant
ca. 72 mm fra underkant

34x100

14 C5

44 mm fra overkant
15 mm fra venstre kant
ca. 114 mm fra højre kant
ca. 84 mm fra underkant

40x110

15 C5 H2

44 mm fra overkant
114 mm fra venstre kant
ca. 15 mm fra højre kant
ca. 84 mm fra underkant

34x100

16 C5k

43 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 119 mm fra højre kant
ca. 85 mm fra underkant

34x90

17 C5 Skolefoto

28 mm fra overkant
24 mm fra venstre kant
ca. 25 mm fra højre kant
ca. 24 mm fra underkant

110x180

18 C5k

41 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 119 mm fra højre kant
ca. 87 mm fra underkant

34x90

19 C5k

30 mm fra overkant
20 mm fra venstre kant
ca. 109 mm fra højre kant
ca. 87 mm fra underkant

45x100

20 M4

105 mm fra overkant
40 mm fra venstre kant
ca. 238 mm fra højre kant
ca. 15 mm fra underkant

100x34

21 S4 pose

20 mm fra overkant
232 mm fra venstre kant
ca. 40 mm fra højre kant
ca. 109 mm fra underkant

100x40

22 S4 pose

114 mm fra overkant
42 mm fra venstre kant
ca. 230 mm fra højre kant
ca. 15 mm fra underkant

100x40

23 S4k pose

109 mm fra overkant
44 mm fra venstre kant
ca. 232 mm fra højre kant
ca. 20 mm fra underkant

100x40

24 C4+C4k

107 mm fra overkant
50 mm fra venstre kant
ca. 229 mm fra højre kant
ca. 20 mm fra underkant

100x40

25 C4 pose

109 mm fra overkant
54 mm fra venstre kant
ca. 230 mm fra højre kant
ca. 20 mm fra underkant

100x40

26 C4 V2

114 mm fra overkant
40 mm fra venstre kant
ca. 244 mm fra højre kant
ca. 15 mm fra underkant

100x40

27 C4k

15 mm fra overkant
234 mm fra venstre kant
ca. 45 mm fra højre kant
ca. 112 mm fra underkant

102x45

28 C4 Skolefoto

29 mm fra overkant
27 mm fra venstre kant
ca. 27 mm fra højre kant
ca. 30 mm fra underkant

170x270

Bong i andre lande
Quick links