Miljøpolitik

Størstedelen af kuverterne og emballagerne fra Bong er fremstillet af fornyelige materialer som f.eks. finpapir.  Fusionen med Hamelin har skabt betydelige muligheder for at optimere transporten mellem de forskellige enheder, og dermed formindske energiforbruget og øvrige udledninger.

Den samlede cyklus

Bong går aktivt ind og støtter miljøet gennem kuverternes og emballagernes samlede cyklus, fra omdannelsen af finpapir til genbrug. Miljømæssige nøglepunkter omfatter oprindelsen af skovbrugs-produkterne, over produktionen af finpapir til fremstillingen af konvolutter og emballage, samt transporten til og fra Bongs produktionsenheder, vareforbrug og genbrug.

 

Træmasse fra autoriseret skovbrug

Bong køber udelukkende finpapir fra velrenommerede producenter, som anvender råmaterialer, hvis herkomst kan dokumenteres.  Størstedelen af råmaterialerne består af nye fibre udvundet fra autoriseret skovbrug.  Det primære materiale som bruges til at fremstille kuverter er fornyeligt, og alt papir som anvendes lever op til kravene fastsat af forbrugere og myndigheder.


Produktion af finpapir

Den største volumen består af ubestrøget hvidt finpapir, mens restmængden er ubleget brunt kraftpapir og genbrugspapir.  Via samarbejde med leverandørerne bliver papiret konstant udviklet, for derved at sikre, at Bongs kuverter altid er optimalt øko-kompatible.
 

Kuvertproduktion

Overskudsfarve og andre materialer, som anvendes i produktionsprocessen, opsamles og genanvendes, eller destrueres på en godkendt måde. Skrappe miljøkrav gælder også for andre komponenter, såsom lim, trykfarve og vinduesfilm. Praktisk talt samtlige produktionsenheder anvender vandbaserede farver og lim uden opløsningsmidler.

 

Det papir, som bliver til restaffald efter endt produktion, bliver sorteret efter kvalitet og efterfølgende solgt for at indgå i produktionen af genbrugspapir til forskelligt brug. Mere end 90% af det samlede produktionsaffald bliver p.t. genanvendt. Den resterende del anvendes til energifremstilling eller havner på lossepladsen. Affaldet behandles i overensstemmelse med gældende krav, og intet sundhedsfarligt affald deponeres.

Mindre transport

Bong anvender velrenommerede firmaer til transporten af materialer og færdigvarer. Fusionen med Hamelin har forbedret Bongs muligheder for at transportere varer til kunder fra nærliggende produktionsenheder, hvilket medvirker til at mindske brugen af brændstof og CO2 udledningen.

 

Indkøbspolitik

Af både finansielle og miljømæssige årsager arbejder Bong på at koncentrere sine indkøb hos så få leverandører som muligt – både hvad angår råmaterialer over services og transport.  Færre, men stærkere forbindelser bevirker bedre muligheder for at højne standarden og forbedre betingelserne.  Råmaterialerne udgør omkring 2/3 af Bong samlede indkøb, og 75% af dette er papir.
 

Certificeringer og øko-mærkninger

Miljømærker kan være forvirrende. Der er mange af dem, fordi de hver især henviser til forskellige aspekter af bæredygtighed og miljøvenlighed. Nogle er international anerkendt, nogle er europæiske, nogle er regionale, mens andre er specielt til individuelle lande. 
 
Vi har mange varianter af certifikationer, fordi vi er en paneuropæisk virksomhed på mere end 20 markeder og vi har opkøbt adskillige virksomheder med hver deres miljøcerticeringsbaggrund. 
 
Eftersom der ikke er en altomfattende miljørigtig standard, så søger vi alle de certifikationer og mærker, på så mange områder og i så mange regioner, som vi kan.
 
Vi lægger stor vægt på bæredygtighed, og en del af vore produkter lever derfor op til kravene for Svanemærkning (3041 0003) og Der Blaue Engel.

Miljøstyringssystem

De fleste af Bongs produktionsenheder har omsat miljøpolitikken til systematisk praktisk handling gennem miljøstyringssystem, ISO 14 001. 

Ud over at sætte standarden for deres egne processer, giver miljøstyringssystemet enhederne et værktøj til konstruktivt at påvirke leverandører, speditører og andre samarbejdspartnere til at indarbejde miljøområdet i deres virksomheder.

Bong i andre lande
Quick links