Konsolidering af konvolutbranchen i Norden

Da InterMail har truffet den strategiske beslutning at indstille sin produktion af konvolutter og sin konvolutvirksomhed i Norden, har Bong besluttet at hjælpe InterMail med overgangen. Bong vil supportere InterMails kunder, og for også fremover at kunne yde god service vil Bong tilbyde størstedelen af InterMails salgsteam i Danmark, Finland og Sverige ansættelse i Bong.

Produktionen af kuverter vil foregå på Bongs nuværende fabrikker. Aftalen indebærer, at Bong vil betale royalties til InterMail de kommende tre år.

Transaktionen skal ifølge planen gennemføres i marts 2018 på betingelse af, at der ikke sker væsentlige forandringer i InterMail i perioden frem til gennemførelsen.

»Denne konsolidering giver mulighed for at afbøde de udgiftsstigninger, der opstår som konsekvens af det faldende marked, og Bong vil gøre sit yderste for at tilfredsstille kundernes nuværende og fremtidige servicebehov,« udtaler Håkan Gunnarsson, adm. direktør for Bong.


Kristianstad, Sverige, d. 17. januar 2018

Håkan Gunnarsson
Adm. direktør

 

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte Håkan Gunnarsson, adm. direktør for Bong AB. Tlf. (hovednummer) +46 (0)44 20 70 00.

Denne meddelelse indeholder de oplysninger, som Bong AB er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne er på ovenstående kontaktpersons foranledning offentliggjort den 17. januar 2018 kl. 13.00 CET.

 

53_d7f62d79png