Miljø

Bong Danmark A/S ønsker at bidrage til en langsigtet, miljømæssigt bæredygtig udvikling ved at fremstille og forhandle produkter, som gennem deres livscyklus påvirker miljøet så lidt som muligt. Vi vil følge gældende miljølovgivning, regler og bestemmelser. Tilladelser og vilkår udgør kun minimumsstandarden for vores miljøarbejde.

 

Vi vil opnå vores miljømål ved at:

- forbedre produktionsmetoderne, så skadelige udledninger til miljøet minimeres

- sørge for, at så stor en del af vores råvarer som muligt lever op til kriterierne for Svanemærket

- arbejde aktivt med kredsløbstankegang og sparsommelighed i forhold til naturressourcer

- øge vores medarbejderes, kunders og leverandørers viden og opmærksomhed med henblik på at opnå en langsigtet, miljømæssigt bæredygtig udvikling

- tilstræbe så vidt muligt at anvende transportører, som tager hensyn til miljøet i forbindelse med deres virksomhedsaktiviteter.

 

1306_d7f62d79.png


Kvalitetspolitik

Bong Danmark A/S vil tilbyde konvolut- og postemballageløsninger i kundetilpassede systemer, som giver vores kunder merværdi og forøger deres effektivitet.

Det vil vi opnå ved hjælp af følgende principper:

Kunden i centrum – kundefokus, alle medarbejdere skal være bevidste om kundens og øvrige interessenters krav, behov og forventninger til vores produkter og leverancer.

Ansvarlighed – alle, som arbejder i vores virksomhed, har gennem deres egen indsats ansvar for at sikre kvaliteten i forhold til kunden.  Det er ledelsens ansvar at stille de rette ressourcer til rådighed for denne indsats.

Nul fejl – vores holdning til kvalitetsarbejdet er nul fejl, hvilket betyder, at vi altid tager hånd om årsagen til fejl gennem løbende forbedringer for at undgå gentagelser.

Gennem kompetenceudvikling, strategisk målstyring og løbende forbedringer på alle niveauer skal vi være et skridt foran i vores egen virksomhedsudvikling.

 

53_d7f62d79.png

Genbrug

Basisråvaren til det papir, vi benytter til fremstilling af konvolutter, er fornyelig, og alt det papir, vi anvender, opfylder de krav, der stilles af kunder og myndigheder. Papirkvaliteterne er godkendt til at kunne indgå i svanemærkede produkter.

Kasser og transportemballage er miljøvenlig og skaber ikke miljøfarligt affald. 

Nogle af de papirfabrikker, der håndterer genbrugspapir, er ikke i stand til at håndtere rudefilm og visse limrester. Det kan gøre det svært for slutkinden at vurdere, om deres papir kan genbruges eller ej.  Hvis man vil genbruge konvolutter, er man derfor nødt til at klippe lim og rudefilmen væk for at være sikker. Ellers anbefaler vi, at man sorterer konvolutter som småt brændbart.

Det spildpapir, der opstår ved fremstilling af konvolutter og poser, genanvendes.  Trykplader, reprovæsker og farve genanvendes eller destrueres hos genbrugsvirksomheder.

 

Bong Danmark A/S samarbejder med FTI, det svenske erhvervslivs genbrugsordning for emballage.

2565_d0593386.jpg


cold_seal.png