AirPro Green

Ny AirPro Green

Boblepose laget av papir, uten bruk av plast!

Green Bobleposen uden plastikfilm, kun papir og luft!

100 % FSC® papir
Ingen plastikforin
Præget papiroverflade beskytter indholdet
Råmateriale fra vedvarende ressourcer
Fuldt genanvendelig
Sorteret som returpapir
Lav vægt
God trykbarhedAirPro Green W3

(12281)

AirPro Green W4

(12283)

AirPro Green W7

(12289)

AirPro Green W10

(12295)